Logga in/ut

Tradenom (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år
Som IT-tradenom känner du väl till företagets behov av databaserade kontorstjänster och applikationer, kommunikationssystem för data och telefoni samt ett internt och externt informationssystem. Med hjälp av ditt IT-kunnande kan du planera och utveckla ett välfungerande och ekonomiskt hållbart IT-system. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan till självinlärning för att du ska vara förberedd på att följa med och leda teknikens utveckling. Inom IT-området utvecklar du ett kunnande inom bl.a. webbdesign, digitalmedia, datanätverk, programkonstruktion och projekthantering. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som erbjuder denna utbildning på svenska.

Studier
Utbildningen i informationsbehandling är 3,5 år lång och leder till tradenomexamen. Som färdig IT-tradenom kan du ta hand om företagets interna och externa informationssystem. Du utvecklar därför ett kunnande inom företagsekonomi samt informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en intressant karriär. Företagen har ett stort behov av personer som kan utveckla, effektivera och underhålla deras IT-tjänster och informationssystem. De som antas till utbildningen i informationsbehandling kommer att ha en egen bärbar dator till sitt förfogande under studietiden och lära sig genom projekt med nära anknytning till arbetslivet. Då du studerar informationsbehandling får du redan från början av studierna vara med och delta i intressanta projekt. Projekten genomförs tillsammans med samarbetsföretag och organisationer.

- Du har tillgång till moderna IT-verktyg, bland annat en bärbar dator
- Du knyter värdefulla kontakter redan under studietiden som du har nytta av då du går ut i arbetslivet
- Du har möjligheter att påverka dina egna studier
- Arbetsmetoderna utvecklar din förmåga att hantera och leda projekt
- Du kan välja att avlägga en del av studierna utomlands vid någon samarbetshögskola.
Dessa finns i hela Europa, allt från Sverige till Las Palmas, Gran Canaria.


Första året av utbildningen skapar du webbsidor, lär dig programmera samt planera och hantera databaser. Du får grundkunskaper i företagsekonomi och deltar i projekt. Andra året lär du dig skapa nätverk och administrera servrar. Du skapar tillämpningar till webben och lär dig grafisk design. Tredje året fördjupar du dina IT-kunskaper och du lär dig hur viktigt det är att planera och leda projekt.